Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 19/04/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.
Xem chi tiết Kế hoạch số 67/KH-UBND tại đây
Phòng BT&TS
thainguyen.gov.vn