Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 29/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Xem chi tiết Kế hoạch số 115/KH-UBND tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn