Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch thực hiện “Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” năm 2022

Ngày 30/4/2022, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 1654/KH-SYT thực hiện “Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” năm 2022.
Xem chi tiết Kế hoạch số 1654/KH-SYT tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn