Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 208/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Ngày 19/01/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 208/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên./.

Xem chi tiết Kế hoạch số 13/KH-UBND tại đây./.

Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn