Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch Thực hiện tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND tỉnh năm 2021

Ngày 27/04/2022, UBND tnhr ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND tỉnh năm 2021.
Xem chi tiết Kế hoạch số 72/KH-UBND tại đây

thainguyen.gov.vn