Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch triển khai các biện pháp mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong điều kiện bình thường mới

Ngày 13/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND triển khai các biện pháp mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong điều kiện bình thường mới.
Xem chi tiết Kế hoạch số 62/KH-UBND tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn