Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch triển khai công tác trẻ em năm 2022

Ngày 13/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND triển khai công tác trẻ em năm 2022 triển khai công tác trẻ em năm 2022.
Xem chi tiết Kế hoạch số 63/KH-UBND tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn