Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch Triển khai giai đoạn 2 thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 29/4/202281/KH-UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND Kế hoạch Triển khai giai đoạn 2 thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Xem chi tiết Kế hoạch số 81/KH-UBND tại đây
Phòng BT&TS
thainguyen.gov.vn