Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022"

Ngày 08/4, Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm ban hành Kế hoạch số 28/KH-BCĐ triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022".
Xem chi tiết Kế hoạch số 28/KH-BCĐ tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn