Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2016/NĐ-CP ngày 28/01/2016 của Chính phủ quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm

Ngày 17/4/2022, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 1462/KH-SYT Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2016/NĐ-CP ngày 28/01/2016 của Chính phủ quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm.
Xem chi tiết Kế hoạch số 1462/KH-SYT tại đây
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn