Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về xây dựng, phát triển huyện Phú Bình giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 18/11/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về xây dựng, phát triển huyện Phú Bình giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Xem chi tiết Kế hoạch số 11/KH-UBND tại đây./.

Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn