Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch triển khai tiêm liều nhắc lại cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 20/6/2022, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 2328/KH-SYT triển khai tiêm liều nhắc lại cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Xem chi tiết  Kế hoạch số 2328/KH-SYT tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn