Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch về ứng phó thảm họa động đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 27/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND về ứng phó thảm họa động đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Xem chi tiết Kế hoạch số 112/KH-UBND tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn