Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch về việc phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản tỉnh Thái Nguyên năm 2022

Ngày 19/01/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND kế hoạch về việc phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

Xem chi tiết Kế hoạch số 12/KH-UBND tại đây./.

Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn