Truy cập nội dung luôn

Triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 10/52022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND Kế hoạch Triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Xem chi tiết Kế hoạch số 84/KH-UBND tại đây
Phòng BT&TS
thainguyen.gov.vn