Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

07-11-2021

Ngày 29/10, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND về việc tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tổ chức chương trình đối thoại hàng năm giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

04-10-2021

Ngày 30/09/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND về tổ chức chương trình đối thoại hàng năm giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 81 - 83 of 83 kết quả.