Truy cập nội dung luôn

Mời đặt câu hỏi với cơ quan nhà nước

01-07-2022 19:33

Nhằm tăng cường kết nối chính quyền, người dân và doanh nghiệp, Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên khởi tạo chuyên mục "Hỏi đáp" phiên bản mới trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh từ ngày 01/7/2022.

Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh: Số 512/QĐ-UBND ngày 12/3/2010 về việc thành lập Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên; số 40/2012/QĐ-UBND ngày 06/11/2012 ban hành Quy chế quản lý cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên; 

Thực hiện chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thông tin trao đổi, đối thoại trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên xây dựng và ra mắt phiên bản mới Chuyên mục HỎI ĐÁP bảo đảm thẩm mỹ, khoa học và tiện ích trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Chuyên mục chính thức ra mắt từ ngày 01/7/2022.

Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên trân trọng kính mời tổ chức, cá nhân đặt câu hỏi với cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đề nghị tổ chức, cá nhân khi gửi câu hỏi điền đầy đủ, chính xác các nội dung thông tin theo mẫu tại Chuyên mục HỎI ĐÁP.

Những câu hỏi, phản ánh của tổ chức, cá nhân được Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận, chuyển tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét và trả lời bạn đọc trong thời gian sớm nhất theo quy định.

Địa chỉ truy cập chuyên mục HỎI ĐÁP trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên:

https://cms.thainguyen.vn/web/guest/hoi-dap

 

Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên trân trọng cảm ơn!


thainguyen.gov.vn