Truy cập nội dung luôn

Công ty TNHH Khai thác Chế biến khoáng sản Núi Pháo thông báo về việc đấu giá hàng hóa

05-08-2022 19:31

Công ty TNHH Khai thác Chế biến khoáng sản Núi Pháo thông báo về việc đấu giá tinh quặng đồng sản xuất tại Công ty. Cụ thể như sau:


thainguyen.gov.vn