Truy cập nội dung luôn

Giám sát kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự

23-06-2022 15:40

Sáng ngày 23/6, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Trần Văn Khương, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã giám sát kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thái Nguyên. Tham gia Đoàn có đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các Ban của HĐND tỉnh.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Thời gian qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên cùng sự nỗ lực, cố gắng của công chức, người lao động, các cơ quan THADS trong tỉnh đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao. Việc thi hành các khoản nợ của các tổ chức tín dụng; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế được tập trung chỉ đạo; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm. Theo đó, THADS tỉnh Thái Nguyên có lượng thụ lý cao nhất về việc và đứng thứ 2 về tiền trong 13 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc; đứng thứ 3 về việc và thứ 6 về tiền trong 9 tỉnh vùng Thủ đô Hà Nội; đứng thứ 31 về việc và thứ 44 về tiền trong 63 tỉnh, thành trên cả nước. Tính từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/3/2022 THADS tỉnh đã thụ lý 1.021 việc, tổng số tiền phải giải quyết gần 460 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác THADS vẫn còn khó khăn, tồn tại như: Do thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nên việc thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án bị kéo dài khiến cho quá trình tổ chức thi hành án một số vụ việc bị chậm tiến độ. Ngoài ra, trong việc thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng, giá trị hợp đồng thế chấp quá cao so với giá trị thực tế tài sản, nên sau khi xử lý hết tài sản bảo đảm chỉ thu hồi được một phần nhỏ so với hợp đồng thế chấp hoặc giảm giá nhiều lần nhưng không có người mua; một số bản án có khó khăn, vướng mắc khi xử lý tài sản bị tuyên kê biên, chậm được xử lý dứt điểm…

Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các thành viên trong Đoàn cũng đề nghị Cục THADS tỉnh làm rõ thêm trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS các cấp; những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án, nhất là đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài; công tác phối hợp liên ngành; việc xét miễn giảm thi hành án; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; các vụ việc liên quan đến các bản án tuyên không rõ, gây khó khăn trong công tác thi hành án; giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn trong thời gian tới…

Những ý kiến tại Hội nghị sẽ được Đoàn giám sát tổng hợp, tiếp thu để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định.

Thanh Thủy
thainguyen.gov.vn