Truy cập nội dung luôn

Giám sát việc giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2021

21-01-2022 08:42

Ngày 20/1, Đoàn kiểm tra, giám sát việc giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã kiểm tra tại Công ty TNHH Hansol Electronics Việt Nam.

Trạm điện của Công ty TNHH Hansol Electronics Việt Nam được trang bị đầy đủ các thiết bị và cài đặt điều khiển tự động. (Trong ảnh: Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra thực tế tại Trạm điện của Công ty)

Công ty TNHH Hansol Electronics Việt Nam (trụ sở chính tại Khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, TX. Phổ Yên), 100% vốn đầu tư nước ngoài; ngành nghề đăng ký sản xuất kinh doanh chính là sản xuất, lắp ráp, gia công linh kiện, điện thoại di động, máy tính bảng.

Qua kiểm tra cho thấy: Công ty hiện có 9.476 người lao động đã ký kết hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm tai nạn lao động (BHTNLĐ), bảo hiểm thất nghiệp(BHTN); đã đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BHTN bắt buộc đến hết tháng 12/2021 cho 8.963 người lao động. Năm 2021, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 7.468 người, trong đó 158 người lao động làm công việc có liên quan đến hóa chất, bức xạ, tiếng ồn… được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp. Trong năm, Công ty không có người mắc bệnh nghề nghiệp nhưng đã để xảy ra 01 vụ tại nạn lao động, đã thực hiện điều tra tai nạn lao động và giải quyết các chế độ theo quy định. Tuy nhiên, qua kiểm tra thì Công ty chưa thực hiện việc thu thập, lưu trữ thông tin tai nạn lao động theo quy định (có sổ theo dõi cấp cứu tai nạn lao động nhưng chưa có sổ thống kê tai nạn lao động).

Ngoài những nội dung đơn vị được kiểm tra đã thực hiện đúng theo quy định, Đoàn kiểm tra đề nghị Công ty TNHH Hansol Electronics Việt Nam thực hiện thu thập, lưu trữ thông tin về tình hình tai nạn lao động và đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

Trần Huyền - Mạnh Thắng
thainguyen.gov.vn