Truy cập nội dung luôn

Khảo sát việc triển khai và kết quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Đại Từ

18-05-2022 18:52

Ngày 18/5, Tổ công tác số 1 của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thuý Nga, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát việc triển khai và kết quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Đại Từ. Tham gia Đoàn có lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh.

Đoàn khảo sát làm việc với lãnh đạo huyện Đại Từ

Theo báo cáo của huyện Đại Từ, việc triển khai hệ thống chính sách dân tộc đã thu được những kết quả quan trọng, nguồn lực đầu tư được ưu tiên hơn so với giai đoạn trước. Nhờ vậy, đã góp phần thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) huyện Đại Từ. Trong giai đoạn 2016 - 2021, các chính sách dân tộc được thực hiện khá đầy đủ, toàn diện trên các lĩnh vực; cơ chế chính sách đã từng bước thay đổi về quan điểm, tư duy, phân cấp mạnh cho địa phương cơ sở, thể hiện rõ tính công khai, minh bạch trong xây dựng, lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực; từ hỗ trợ trực tiếp chuyển dần sang hỗ trợ cho cộng đồng, nhóm hộ, từ cho không chuyển sang cho vay. Cụ thể: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã hỗ trợ cho trên 5.909 lượt hộ vay với số tiền trên 133 tỷ đồng; thực hiện nhân rộng 06 mô hình giảm nghèo; hỗ trợ giống trâu, bò sinh sản; hỗ trợ phân bón, máy móc phục vụ sản xuất; đầu tư xây dựng 108 công trình giao thông, thuỷ lợi, điện, trường học, trạm y tế…; đào tạo nghề cho 11.467 người, trong đó DTTS là 657 người; thực hiện cấp 100% thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo người DTTS; triển khai hỗ trợ chính sách đối với học sinh DTTS; bảo tồn, phát triển văn hoá dân tộc thiểu số…

Thông qua việc triển khai các chính sách dân tộc, đến nay huyện Đại Từ không còn xã, xóm đặc biệt khó khăn; 17/23 xã thị trấn thuộc vùng DTTS&MN đạt chuẩn nông thôn mới. Nhận thức của Nhân dân nói chung, của đồng bào các DTTS nói riêng đã có những chuyển biến rõ rệt. Qua đó, thấy được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương để từ đó tự mình vươn lên giảm nghèo, làm giàu chính đáng; giảm bớt tư tưởng lạc hậu, mặc cảm, trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước; hòa nhập, đoàn kết cùng sinh sống ở cộng đồng dân cư; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành thực hiện nghiêm pháp luật của nhà nước.

Đoàn khảo sát thăm hộ gia đình chị Trần Thị Lâm dân tộc Tày tại xóm Lưu Quang 4, xã Minh Tiến, huyện Đại Từ (được hỗ trợ bò giống) 

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong việc triển khai các chính sách đối với đồng bào dân tộc. Trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của địa phương, Đoàn khảo sát HĐND tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

Mạnh Thắng
thainguyen.gov.vn