Truy cập nội dung luôn

Khảo sát việc triển khai và kết quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Võ Nhai

18-05-2022 23:37

Tiếp tục chương trình khảo sát, chiều ngày 18/5, Tổ công tác số 2 của HĐND tỉnh do đồng chí Ân Văn Thanh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã khảo sát việc triển khai và kết quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Võ Nhai. Tham gia Đoàn có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.

 

Đoàn khảo sát làm việc với huyện Võ Nhai

Tại buổi khảo sát, lãnh đạo huyện Võ Nhai đã báo cáo với Đoàn công tác về kết quả thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) trên địa bàn; những hạn chế, tồn tại và khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện… Theo đó, các chương trình mục tiêu quốc gia do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các địa phương ban hành đang triển khai trên địa bàn huyện được thực hiện bằng việc lồng ghép các chương trình, dự án của Chính phủ đối với các xã đặc biệt khó khăn và kết hợp phát huy nội lực trong Nhân dân. Qua đó, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được hoàn thiện, đời sống Nhân dân các dân tộc huyện Võ Nhai ngày một nâng cao, góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2016 - 2020.

Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách dân tộc đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng đối tượng, đúng nội dung và mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Thông qua các nội dung hỗ trợ sản xuất góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, giảm nghèo bền vững; đời sống của người dân từng bước được nâng cao; kinh tế - xã hội được đẩy mạnh phát triển; an ninh, quốc phòng được giữ vững... Giai đoạn 2016 - 2020 huyện đã đầu tư trên 68.961 triệu đồng (trong đó vốn ngân sách Trung ương trên 64.135 triệu đồng, vốn ngân sách địa phương trên 4.675 triệu đồng và nguồn khác là 150 triệu đồng) để triển khai xây dựng 41 công trình đường giao thông, giáo dục, thủy lợi; huy động được trên 741.804 triệu đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thông mới, đến nay có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thực hiện 74 dự án giảm nghèo, hỗ trợ máy móc, nông cụ sản xuất, chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân tại 15 xã, thị trấn; xây dựng 10 mô hình giảm nghèo cho người dân. Cùng với đó, huyện luôn quan tâm, chú trọng đến công tác nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, thôn bản đặc biệt khó khăn; các nhóm chính sách y tế, giáo dục, văn hóa, truyền thông, giải quyết việc làm, giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân…

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện các chính sách như: Tiến độ thực hiện dự án thường chậm; một số dự án do UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư nên việc triển khai ở một số nơi còn chung chung, khoán trắng cho các bộ phận phụ trách của xã; việc triển khai bình xét ở cơ sở còn nhiều lúng túng; việc lập hồ sơ để thẩm định, thanh quyết toán còn chậm; kinh phí được cấp còn ít; tỷ lệ hộ nghèo cao nên chưa đáp ứng được hết nhu cầu của các hộ nghèo; việc thực hiện các mô hình thuộc các chính sách gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa; hiệu quả các mô hình giảm nghèo chưa được nhân rộng, chưa phát huy tối đa nguồn lực của địa phương…

Ngay sau khi làm việc với huyện Võ Nhai, Đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào những hạn chế, khó khăn trong công tác triển khai chính sách dân tộc. Kết quả của cuộc khảo sát là cơ sở để HĐND, UBND tỉnh xác định nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các chương trình, chính sách đối với đồng bào DTTS&MN; định hướng, xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc phù hợp trong giai đoạn 2021 - 2025; phù hợp hơn với tình hình thực tế và nhu cầu của các địa phương. Đối với các kiến nghị, đề xuất của huyện Võ Nhai, đã được Đoàn công tác tiếp thu và tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

Xuân Huy
thainguyen.gov.vn