Truy cập nội dung luôn

Kiểm tra các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

20-05-2022 16:53

Ngày 20/5, Đoàn kiểm tra liên ngành của Hội đồng An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh Thái Nguyên kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về ATVSLĐ năm 2022 tại Công ty TNHH Thương mại Hà Căn (TP. Thái Nguyên).

Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về ATVSLĐ tại Công ty TNHH Thương mại Hà Căn (phường Trung Thành, TP.Thái Nguyên)

Công ty TNHH thương mại Hà Căn chuyên kinh doanh các sản phẩm thép, kim loại và quặng kim loại.. Tại thời điểm Đoàn kiểm tra cho thấy: Công ty có 22 nhân viên, người lao động, trong đó 06 người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; số lao động thuộc diện phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn là 21 người. Tuy nhiên, Công ty còn chưa thực hiện đúng theo quy định các nội dung hợp đồng lao động; chưa thực hiện các quy định về công tác báo cáo (định kỳ tai nạn lao động 6 tháng, hàng năm, định kỳ hàng năm công tác ATVSLĐ, định kỳ về y tế lao động 6 tháng, hàng năm). Ngoài ra, qua kiểm tra, Công ty mới đóng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp cho 18 người lao động từ tháng 01/2021 đến tháng 3/2022; chưa nộp số tiền bảo hiểm xã hội của tháng 4/2022 là 24.324.482 đồng. Cùng với đó, việc thực hiện các chế độ ốm đau, thai sản, đơn vị không cung cấp được hồ sơ để kiểm tra như bảng lương, bảng chấm công, thang bảng lương…để xác định mức đóng, mức hưởng, thời gian làm việc tại đơn vị, thời gian nghỉ hưởng chế độ của người lao động…

Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã chỉ ra một số hạn chế, đồng thời đề nghị Công ty khắc phục ngay sau buổi kiểm tra như: Các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đã được kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ; phải thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và diễn tập định kỳ trong công tác phòng chống cháy nổ. Đoàn kiểm tra đề nghị Công ty cần chấn chỉnh ngay việc khám sức khỏe định kỳ hằng năm và phát bảo hộ lao động cho người lao động theo đúng quy định về ATVSLĐ; thực hiện quan trắc môi trường lao động năm 2021 để đánh giá các yếu tố có hại tại nơi làm việc; thực hiện các chế độ cho người lao động làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định...

Tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hà Căn đã cam kết, khắc phục ngay các nội dung đã nêu trong buổi kiểm tra để mọi hoạt động của đơn vị bảo đảm công tác ATVSLĐ.

Trần Huyền
thainguyen.gov.vn