Truy cập nội dung luôn

Phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi

12-05-2022 15:43

Sáng 12/5, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS & MN) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022, với sự tham gia của 115 đại biểu là Bí thư chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng các đoàn thể ở xóm, người có uy tín và người dân tộc thiểu số trong vùng DTTS & MN ở địa phương

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Đồng thời, góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân vùng DTTS & MN; giúp người dân cập nhật thông tin, củng cố kiến thức về pháp luật, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe 4 chuyên đề tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; tình hình thực hiện công tác dân tộc, các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh và một số luật có liên quan trực tiếp đến người dân như: Luật Đất đai; Luật An toàn giao thông; Luật Căn cước công dân; Luật Hộ tịch; Bộ luật Hình sự...

Sau Hội nghị này, các đại biểu sẽ là những tuyên truyền viên tích cực giúp lan tỏa kiến thức về pháp luật, tạo chuyển biến tích cực trong ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân vùng đồng bào DTTS & MN.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (12 và 13/5/2022).

Thanh Thủy
thainguyen.gov.vn