Truy cập nội dung luôn

Tập huấn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn tại tỉnh Thái Nguyên

17-05-2022 15:54

Ngày 17/5, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Cục Người có công thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn triển khai Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn cho gần 300 cán bộ làm công tác lao động xã hội của các xã, phường, thị trấn của tỉnh Thái Nguyên.

Các đại biểu tham dự tập huấn

Trong thời gian 02 ngày (17 và 18/5), các đại biểu sẽ được triển khai các nội dung văn bản: Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Đồng thời, hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản nêu trên. Ngoài ra, đại biểu sẽ được nghiên cứu, thảo luận 06 chuyên đề với các nội dung như: Công tác công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối tượng là người hoạt động cách mạng; công tác công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với nhóm đối tượng là thương binh, bệnh binh, liệt sĩ; quy định về thực hiện các chế độ ưu đãi khác đối với người có công với cách mạng (bảo hiểm y tế, chế độ điều dưỡng, chế độ ưu đãi giáo dục, việc làm, nhà ở, quản lý hồ sơ người có công....); công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và công tác quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức và hoạt động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; mức hưởng trợ cấp, phụ cấp, các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và nguồn lực thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo Nghị định 75/2021/NĐ-CP.

Hội nghị được tổ chức với mục đích ngày càng phục vụ tốt hơn cho các đối tượng người có công và thân nhân người có công; giải đáp một số khó khăn, vướng mắc đối với việc thực hiện các quy định liên quan đến các văn bản mới ban hành; đáp ứng nhu cầu cho cán bộ làm công tác lao động xã hội tại các địa phương.

Thanh Mai
thainguyen.gov.vn