Truy cập nội dung luôn

Thông tin dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày 20/01/2022

20-01-2022 19:09

Xem chi tiết báo cáo số 344/BC-SYT ngày 20/01/2022 tại đây./.

Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn