Truy cập nội dung luôn

Thông tin dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày 21/01/2022

21-01-2022 17:34

Xem chi tiết báo cáo số 359/BC-SYT ngày 21/01/2022 tại đây./.

Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn