Truy cập nội dung luôn

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh: Giám sát việc thực hiện các chính sách xã hội trên địa bàn TP. Sông Công

10-05-2022 14:18

Sáng 10/5, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đã giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn TP. Sông Công. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát

TP. Sông Công có 1.300 người có công, trên 1.400 đối tượng bảo trợ xã hội, gần 1.900 người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và 208 người bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Ngoài ra, các nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 116/NQ-CP và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ bao gồm: 128 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không có lương; trên 1.300 người thuộc diện F0, F1 thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19; trên 70 hộ kinh doanh có đăng ký thuế phải tạm dừng hoạt động; trên 60 lao động không có giao kết hợp đồng lao động; trên 36.200 người thuộc đối tượng giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.  

Theo số liệu báo cáo, UBND TP. Sông Công đã thực hiện hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Nghị quyết số 154/NQ-CP với trên 5,6 tỷ đồng; thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 116/NQ-CP và Nghị quyết số 126/NQ-CP với trên 6,3 tỷ đồng.

Qua nghe báo cáo và các tài liệu liên quan, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị UBND TP. Sông Công làm rõ một số nội dung như: Công tác rà soát, thống kê, thẩm định đối tượng thụ hưởng, xét duyệt hồ sơ đối với người lao động và các đối tượng được hưởng chính sách; kết quả hỗ trợ cụ thể từng đối tượng; việc triển khai hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng F0 trên địa bàn; việc chi trả hỗ trợ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19; công tác thanh quyết toán; công tác tuyên truyền thông qua hình thức chuyển đổi số; cơ sở thực hiện chế độ mai táng phí… Tại buổi giám sát, các cơ quan chuyên môn của UBND TP. Sông Công cũng báo cáo, giải trình và làm rõ thêm những vấn đề thành viên Đoàn giám sát đề nghị.

Kết thúc buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị UBND TP. Sông Công hoàn thiện lại báo cáo trên cơ sở làm rõ các đề xuất, kiến nghị, chuyển cho Đoàn giám sát trong ngày 12/5 để Đoàn tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và chuyển các ý kiến, kiến nghị của địa phương tới các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.

Thanh Tâm
thainguyen.gov.vn