Truy cập nội dung luôn

Thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

23-11-2021 18:54

Chiều ngày 23/11, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Hội đồng thẩm định) đã chủ trì Hội nghị thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị

Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; các địa phương liên quan và các thành viên hội đồng, thành viên tổ giúp việc của Hội đồng.

Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện có 08 dự án cần chuyển mục đích sử dụng 100,65 ha rừng trồng sang mục đích khác. Trong đó, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 98,70 ha rừng trồng để thực hiện 07 dự án đang đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư; chuyển mục đích sử dụng 1,95 ha rừng sản xuất để thực hiện 01 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng trong quyết định chưa xác định diện tích rừng được chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Đồng chí Dương Sơn Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tại Hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, các sở, ngành đã cùng phân tích những vướng mắc cần được tháo gỡ; làm rõ các vấn đề về thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thống nhất một số nội dung trong báo cáo đề nghị Hội đồng thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định.

Trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành, địa phương, đã trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận: Nhất trí thông qua nội dung đề xuất chuyển mục đích sử dụng rừng đối với dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Các nội dung chưa được làm rõ, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với Ban Pháp chế và Ban Kinh tế ngân sách của HĐND tỉnh để tham mưu UBND tỉnh xem xét trên cơ sở đảm bảo đúng quy định./.

Thanh Tâm
thainguyen.gov.vn