Truy cập nội dung luôn

Thống nhất kịch bản diễn tập "Ứng phó sự cố hoá chất cấp tỉnh năm 2021"

24-11-2021 17:14

Chiều ngày 24/11, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất trên địa bàn tỉnh (Ban Chỉ đạo) chủ trì Hội nghị thống nhất kịch bản diễn tập “Ứng phó sự cố hoá chất cấp tỉnh năm 2021”. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Quân khu 1, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, Cục Hoá chất - Bộ Công Thương và các sở, ban, ngành liên quan.

 

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận Hội nghị

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 05/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại, ngày 31/3/2021, UBND tỉnh đã kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; chỉ đạo xây dựng và thực hiện các nội dung của Kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Thái Nguyên năm 2021.

Mục đích của diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh là góp phần quan trọng hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa cơ sở và các cơ quan có trách nhiệm trong ứng phó sự cố hóa chất tại địa phương.

Nội dung của Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất là xây dựng cơ chế phối hợp giữa các lực lượng của cơ sở; kế hoạch phối hợp các lực lượng bên trong và bên ngoài tham gia ứng phó sự cố hóa chất.

Theo dự kiến, cuộc diễn tập “Ứng phó sự cố hoá chất tỉnh Thái Nguyên năm 2021” được tổ chức tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, với tình huống giả định là rò rỉ hóa chất axit HNO3 tại Nhà máy của Công ty. Cuộc diễn tập có quy mô trên 170 người, huy động trang thiết bị tham gia ứng cứu sự cố của nhiều lực lượng như: Công an, quân đội, y tế…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý vào dự thảo nội dung kịch bản diễn tập gồm: Tình huống giả định, quy trình thực hiện các biện pháp ứng phó của các lực lượng khắc phục sự cố khi xảy ra; vấn đề an ninh trật tự đối với khu vực diễn tập…

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao công tác chuẩn bị kế hoạch diễn tập của đơn vị tư vấn và các ý kiến góp ý của các đại biểu tại Hội nghị. Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo giao Sở Công Thương phối hợp với đơn vị tư vấn và các đơn vị có liên quan hoàn thiện kịch bản diễn tập tổng thể, kịch bản diễn tập chi tiết của các ngành; xây dựng kế hoạch tập luyện, hợp luyện đảm bảo an toàn, đúng quy trình, quy định và báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến quyết định thời gian tiến hành cuộc diễn tập chính thức./.

Trần Huyền - Mạnh Thắng
thainguyen.gov.vn