Truy cập nội dung luôn

Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên: Lấy ý kiến về Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày 5/5, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ðoàn chuyên trách Ðoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến về Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Dự thảo Luật gồm 07 Chương, 74 Điều quy định về nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã bổ sung nhiều điểm mới như: Nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong đó, bổ sung quy định về ủy quyền thực hiện dân chủ ở cơ sở; quyền khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở và nghĩa vụ kịp thời phản ánh, kiến nghị, báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...

Tại Hội nghị, có 13 lượt ý kiến tham gia vào các nội dung của Dự án Luật. Các ý kiến đều bày tỏ thống nhất về việc ban hành Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở rất cần thiết, nhằm xây dựng cơ sở pháp lý và cơ chế để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ tại cơ sở cũng như bảo đảm quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân; bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động và trách nhiệm giải trình của chính quyền cơ sở, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; khắc phục những hạn chế, bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành quy định của pháp luật hiện hành về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị bổ sung một số nội dung, từ ngữ nhằm làm rõ thêm phạm vi, đối tượng điều chỉnh; chưa thật sự thống nhất, đồng bộ với các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật khác. Đối với vấn đề thực hiện dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp, đại biểu đề nghị cần có một chương riêng về cách thức, nội dung thực hiện dân chủ tại các loại hình doanh nghiệp, trong đó cần quy định đặc thù các loại hình doanh nghiệp.

Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ðoàn chuyên trách Ðoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ðoàn chuyên trách Ðoàn ĐBQH tỉnh Đoàn Thị Hảo ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham gia góp ý vào Dự thảo Luật. Đồng chí cho biết Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở sẽ được Quốc hội cho ý kiến vào Kỳ họp thứ ba. Nếu được thông qua thì đây là Dự án Luật đầu tiên quy định cụ thể về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Mạnh Thắng
thainguyen.gov.vn