Truy cập nội dung luôn

Các ĐBQH tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri huyện Đồng Hỷ sau Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, chiều ngày 27/6, các ĐBQH tỉnh Thái Nguyên gồm: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Đoàn Thị Hảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp xúc cử tri huyện Đồng Hỷ.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1; Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV , Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đông đảo cử tri huyện Đồng Hỷ.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo với cử tri một số kết quả quan trọng của Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên tại Kỳ họp.

Cử tri huyện Đồng Hỷ bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước kết quả đã đạt được của Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, đồng thời kiến nghị tới Chính phủ và Đoàn ĐBQH tỉnh một số vấn đề về chính sách cải cách tiền lương đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy nhanh tiến độ phân bổ nguồn lực thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đề nghị các cấp chính quyền quan tâm giải quyết việc cấp quyền sử dụng đất cho các tổ chức, người dân; đầu tư nguồn lực xây dựng các công trình công ích và một số vấn đề về an sinh xã hội...

Cử tri Đàm Thế Nhàn nêu kiến nghị tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã thông tin tới các cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước trong thời gian qua; đồng thời khái quát một số kết quả nổi bật của toàn quân. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách phù hợp, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng chia sẻ, phân tích sâu hơn một số vấn đề về quan điểm ngoại giao của Việt Nam; trao đổi thêm về quan hệ truyền thống của nước ta với một số nước trên thế giới, nhất là trong vấn đề quân sự, quốc phòng, từ đó, khẳng định sự đúng đắn trong đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và thông tin những nội dung quan trọng tại Kỳ họp

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri huyện Đồng Hỷ, phân tích làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời, thông tin thêm những nội dung quan trọng tại Kỳ họp liên quan đến địa phương, nhất là công tác phân bổ ngân sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Thanh Tâm
thainguyen.gov.vn