Truy cập nội dung luôn

Khảo sát việc triển khai và kết quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chiều ngày 20/5, Tổ công tác số 1 của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã khảo sát việc triển khai và kết quả thực hiện chính sách dân tộc tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), thời gian qua việc thực hiện chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc đã được Sở tham mưu kịp thời; các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành LĐ-TB&XH về thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào DTTS&MN được thu hẹp dần so với bình quân chung của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS mỗi năm giảm 3,86%, năm 2021 số hộ nghèo dân tộc thiểu số còn khoảng 3.700 hộ, chiếm 3,9%;tỷ lệ người DTTS được đào tạo nghề trong độ tuổi lao động tăng từ 21,8% (năm 2016) lên 37,1% (năm 2021); các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã đào tạo nghề trình độ cao đẳng cho trên 6.000 người là DTTS; đến năm 2021 có 71% số lao động người DTTS trong độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi được cung cấp thông tin thị trường lao động, việc làm…

Tuy nhiên, hiện nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo còn hạn chế; chưa có chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm dành riêng cho lao động là người DTTS; tỷ lệ hộ nghèo còn chênh lệch khá lớn giữa khu vực thành thị và miền núi; các hoạt động tuyên truyền, tư vấn chính sách pháp luật lao động, cung cấp thông tin thị trường lao động còn khó khăn trong việc tiếp cận...

Sau khi nghiên cứu báo cáo và các tài liệu liên quan, các thành viên Đoàn khảo sát đề nghị Sở LĐ-TB&XH làm rõ một số nội dung như: Đánh giá việc đào tạo nghề với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp hiện nay; bổ sung tổng số cơ sở giáo dục đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh; giải pháp của Sở trong việc chuyển đổi cơ sở đào tạo nghề từ Nhà nước sang tư nhân; việc xây dựng dữ liệu thông tin về thị trường lao động; đánh giá hiệu quả của sàn giao dịch việc làm; công tác rà soát, thống kê đối tượng người DTTS được vay vốn chính sách tín dụng và tỷ lệ giải ngân vốn vay…

Kết thúc buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị Sở LĐ-TB&XH làm tốt công tác tuyên truyền và tham mưu cho UBND tỉnh trong việc thực hiện chính sách thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành đảm bảo đồng bộ, toàn diện hơn; tiếp tục đa dạng hóa công tác dạy nghề sát với thực tiễn; quan tâm làm tốt công tác giảm nghèo. Trên cơ sở các đề xuất, kiến nghị của Sở LĐ-TB&XH, Đoàn khảo sát sẽ tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

Thanh Tâm
thainguyen.gov.vn