Truy cập nội dung luôn

Khảo sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

27-04-2022

Tiếp tục chương trình khảo sát, ngày 26/4, Đoàn khảo sát Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đã khảo sát việc thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên; Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tâm thần kinh Thái Nguyên. Tham gia Đoàn khảo sát có lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh: Khảo sát việc thực hiện các chính sách xã hội tại huyện Đồng Hỷ

27-04-2022

Ngày 25/4, Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đã có buổi khảo sát tại xã Hòa Bình và xã Hóa Thượng (Đồng Hỷ) để nắm bắt thông tin phục vụ cho hoạt động giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh. Tham gia Đoàn khảo sát có lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Bế mạc Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

27-04-2022

Chiều 26/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 10.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

25-04-2022

Sáng 25/4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Phiên họp thứ 16 Thường trực HĐND tỉnh: Xem xét cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền

18-04-2022

Chiều ngày 18/4, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ 16 Thường trực HĐND tỉnh để cho ý kiến vào một số dự thảo kế hoạch giám sát, khảo sát của các Ban HĐND tỉnh và những nội dung quan trọng khác.

Rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ năm (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV

18-04-2022

Chiều ngày 18/4, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ năm (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đặt yêu cầu cao về chất lượng trong xây dựng pháp luật

17-04-2022

Ngày 16-4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tới dự.

Tập trung kiến nghị đổi mới cách thức tổ chức triển khai giám sát

14-04-2022

Phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội” chiều 13/4, chỉ rõ thực tế cho thấy có những bất cập, vướng mắc không phải do luật mà do khâu tổ chức thực hiện, chỉ đạo điều hành, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Chỉ đạo cần tổng kết kỹ lưỡng thực tiễn, trước mắt tập trung đề xuất sửa đổi, bổ sung các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan hoạt động giám sát và kiến nghị đổi mới cách thức tổ chức triển khai giám sát.

Chủ trương mới của Đảng về đất đai phải được cụ thể hóa bằng pháp luật

13-04-2022

Chiều 12/4, Đảng đoàn Quốc hội làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW Khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh: Thẩm tra Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 31/03/2022 của UBND tỉnh

07-04-2022

Sáng ngày 7/4, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 31/03/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị xem xét, ban hành Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên.

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng giám sát của đại biểu dân cử khu vực phía Nam

04-04-2022

Sáng 4/4, tại thành phố Cần Thơ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng giám sát của đại biểu dân cử khu vực phía Nam.

Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

31-03-2022

Tại Kỳ họp thứ năm (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu Bế mạc quan trọng. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên đăng toàn văn bài phát biểu.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến sâu sắc, chất lượng vào các nội dung trình tại Kỳ họp

31-03-2022

Tại Kỳ họp thứ năm (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu Khai mạc quan trọng. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên đăng toàn văn bài phát biểu.

Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV: Quyết định nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội

31-03-2022

Đúng 7h30 phút sáng nay (31/3), tại trụ sở Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã long trọng Khai mạc Kỳ họp thứ năm (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Phiên họp thứ 15, Thường trực HĐND tỉnh: Cho ý kiến vào các dự thảo kế hoạch giám sát của các Ban của HĐND tỉnh

29-03-2022

Chiều ngày 29/3, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 15, Thường trực HĐND tỉnh để cho ý kiến vào các dự thảo kế hoạch giám sát của các Ban của HĐND tỉnh.

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách: Thảo luận, cho ý kiến về một số dự án luật

29-03-2022

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng ngày 29/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) và dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Thảo luận một số dự án luật để trình tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

28-03-2022

Ngày 28/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý vào 04 dự án luật trình tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự Hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến với điểm cầu các địa phương trong cả nước dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Khảo sát tình hình thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh tại Sở Giáo dục và Đào tạo

28-03-2022

Ngày 28/3, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thái Nguyên đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo để khảo sát tình hình và kết quả triển khai thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ năm

26-03-2022

Sáng ngày 26/3, đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo MTTQ tỉnh, các ban HĐND tỉnh và đại diện các sở, ngành và địa phương liên quan đã tham dự Hội nghị thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ năm (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Giám sát chuyên đề việc thực hành chính sách, pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí tại TX. Phổ Yên

25-03-2022

Sáng 25/3, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi Giám sát chuyên đề “việc thực hành chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” tại UBND TX. Phổ Yên. Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và sở, ban, ngành liên quan.