Truy cập nội dung luôn

Công tác tuyên giáo cần thường xuyên đồng hành với chính quyền thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền

Công tác tuyên giáo cần thường xuyên đồng hành với chính quyền thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền - đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Huyện ủy Phú Bình về công tác tuyên giáo trên địa bàn huyện.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và thành viên Đoàn công tác thăm công trường thi công đường Vành đai V đoạn qua địa bàn huyện Phú Bình

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022 của huyện Phú Bình cho thấy: Trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành 2 nghị quyết chuyên đề về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 -2025 và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025; tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức 12 hội nghị báo cáo viên với 360 lượt báo cáo viên tham dự. Đến nay, huyện Phú Bình đã chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản 23 cuốn sách lịch sử đảng bộ, trong đó xuất bản 19/20 cuốn lịch sử đảng bộ các xã, thị trấn. Năm 2021, Trung tâm Chính trị huyện mở 30 lớp bồi dưỡng, đào tạo lý luận chính trị, tăng 04 lớp so với kế hoạch được phê duyệt.

Bên cạnh đó, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", nhiều đơn vị trên địa bàn huyện có cách làm chủ động, sáng tạo như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Liên đoàn Lao động huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên năm 2022; Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức sinh hoạt, tọa đàm thực hiện Phong trào thi đua quyết thắng “3 đề cao, 5 chống”; Đoàn Thanh niên các cấp trong huyện tổ chức có hiệu quả nhiều phong trào, đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa, thiết thực như: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Công tác tuyên truyền trong tình hình mới; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết; công tác khoa giáo trên địa bàn huyện; việc triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Duy Hoàng đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo của huyện Phú Bình. Đồng thời đề nghị: Huyện cần chú trọng công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản các cuốn sách lịch sử; tích cực đổi mới công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình mới; chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt công tác tuyên giáo theo tinh thần “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; nhân rộng, lan toả cách làm hay tới các cơ quan, đơn vị. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Công tác tuyên giáo cần thường xuyên đồng hành cùng chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của huyện Phú Bình.

Cũng trong chương trình, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và thành viên Đoàn công tác đã đi thăm một số công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Phú Bình như: Đường tỉnh lộ ĐT.266; đường Vành đai V đoạn qua địa bàn huyện Phú Bình.

Lê Hào (Phú Bình)
thainguyen.gov.vn