Truy cập nội dung luôn

Thực hiện quy trình bầu bổ sung Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên

Chiều ngày 28/4, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để thực hiện quy trình bầu bổ sung 01 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đại diện các Ban xây dựng Đảng Trung ương.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông qua Đề án nhân sự Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XX với số lượng 15 đồng chí. Hội nghị đã tiến hành bầu đủ 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 14 đồng chí, thiếu 01 đồng chí so với số lượng theo quy định. Căn cứ yêu cầu công tác cán bộ của tỉnh và xuất phát từ tình hình thực tiễn của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất ban hành Kế hoạch về việc kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện theo kế hoạch trên, ngày 13/4/2022, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức các Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, đúng quy định. Tại các hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh đã tiến hành thảo luận kỹ lưỡng, biểu quyết thống nhất và đồng thuận cao giới thiệu đồng chí Bùi Văn Lương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phổ Yên để bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải tỉnh cho biết: Trên cơ sở Tờ trình của Tỉnh ủy Thái Nguyên về nhân sự dự kiến giới thiệu để bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Tổ chức Trung ương đã có Công văn nhất trí với đề nghị giới thiệu nhân sự để bầu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần này được tổ chức để tiếp tục thực hiện quy trình bầu bổ sung nhân sự theo quy định. Đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần đồng thuận, đoàn kết, trách nhiệm, xem xét và tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, thống nhất và tiến hành bỏ phiếu theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.

Trần Huyền
thainguyen.gov.vn