Truy cập nội dung luôn

Hành động quyết liệt hơn để nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên

23-05-2022

Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đã bàn thảo nhiều nội dung rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng Nhân dân quan tâm. Một trong những nội dung đó là Trung ương quyết định ban hành Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới” nhằm tạo sự tiến bộ mới, thực chất, mạnh mẽ, hiệu quả, nâng cao hơn nữa chất lượng, sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng.

Công tác lịch sử Đảng: Nối quá khứ với hiện tại

21-05-2022

Nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng nhằm tái hiện bức tranh phong phú, sinh động của quá trình hoạt động, lãnh đạo cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ. Việc làm tốt công tác này còn góp phần tổng kết kinh nghiệm lịch sử, khái quát lý luận, cung cấp luận cứ cho việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở thời điểm hiện tại và tương lai. Do đó, công tác lịch sử Đảng đã, đang được cấp ủy đảng các cấp trong tỉnh coi là nhiệm vụ quan trọng, được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện theo tư tưởng Hồ Chí Minh

19-05-2022

Để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu công cuộc đổi mới, Đảng phải trong sạch, vững mạnh toàn diện, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng chính là “kim chỉ nam” cho Đảng ta trong việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện giai đoạn hiện nay.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 31: Cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

18-05-2022

Ngày 18/5, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 31 để thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam đối thoại lý luận với Đảng SPD của Đức

17-05-2022

Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD), ngày 16/5, tại Berlin, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dẫn đầu đã tiến hành cuộc Đối thoại lý luận lần thứ 7 với Đoàn đại biểu Đảng SPD do ông Alexander Schweitzer, Ủy viên Trung ương Đảng SPD, Bộ trưởng Lao động, Xã hội, Chuyển đổi và Số hóa bang Rheinland-Pfalz làm Trưởng Đoàn.

Xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện từ cơ sở

14-05-2022

Nghị quyết có đi vào cuộc sống hay không, đảng viên có hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không là ở tổ chức cơ sở đảng. Bởi tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, trực tiếp tổ chức, lãnh đạo mọi hoạt động ở cơ sở. Hơn 14 năm thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 2/2/2008 của Hội nghị Trung ương 6, khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, cho thấy có nhiều vấn đề đặt ra trước yêu cầu mới. Vì thế, Hội nghị Trung ương 5 lần này thống nhất ban hành nghị quyết mới, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, sức mạnh và tính chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Phát triển đảng viên trong DN nhà nước từ công đoàn, đoàn thanh niên

13-05-2022

Việc chú trọng tạo nguồn phát triển đảng trong doanh nghiệp nhà nước từ lực lượng nòng cốt công đoàn, đoàn thanh niên sẽ góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, sức mạnh, tính chiến đấu của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Võ Nhai

13-05-2022

Ngày 13/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Võ Nhai để đánh giá kết quả sau 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Võ Nhai lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

12-05-2022

Tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022 thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, diễn ra sáng nay (12/5) tại Thủ đô Hà Nội.

Bế mạc Hội nghị Trung ương 5: Ưu tiên nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp

10-05-2022

Trung ương thống nhất cao về sự cần thiết tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và những kết quả quan trọng đã đạt được của kinh tế tập thể trong suốt 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX.

Đảng vững mạnh từ mỗi chi bộ và đảng viên

06-05-2022

Những năm qua, công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy chú trọng, đề ra nhiều giải pháp thiết thực và đã đạt kết quả tích cực, nhất là về cơ cấu, chất lượng đảng viên. Công tác quản lý đảng viên ngày càng chặt chẽ hơn, có sự chuyển biến sát với thực tế cơ sở và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều cấp ủy, chi bộ tăng lên, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

05-05-2022

Ngày 5/5, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước vào ngày làm việc thứ 2.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

04-05-2022

Sáng 4/5, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc tại Trụ sở Trung ương Đảng (Hà Nội). Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đảng vững mạnh từ mỗi chi bộ và đảng viên

04-05-2022

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo toàn diện, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng. Trong những năm qua, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác này đã được triển khai quyết liệt trong thực tiễn với những cách làm sáng tạo, hiệu quả. Kết quả và những kinh nghiệm là cơ sở để các cấp ủy đảng tiếp tục thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Sự lãnh đạo của Đảng - nhân tố quyết định đại thắng mùa Xuân 1975

30-04-2022

Đại thắng mùa Xuân 1975 đã kết thúc cuộc chiến tranh cứu nước dài ngày nhất, ác liệt nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, mở ra kỷ nguyên hòa bình, thống nhất, quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. Thắng lợi đó là sức mạnh tổng hợp của nhiều nhân tố. Trong đó, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định hàng đầu.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra của Đảng - Sớm ngăn chặn những vết dầu loang

29-04-2022

Kiểm tra, giám sát là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng, một chức năng lãnh đạo của Đảng và nhiệm vụ của toàn Đảng.

Thực hiện quy trình bầu bổ sung Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên

28-04-2022

Chiều ngày 28/4, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để thực hiện quy trình bầu bổ sung 01 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Phát triển đảng viên ở tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

28-04-2022

Sáng 28/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị chuyên đề "Phát triển đảng viên ở tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương".

Công tác tuyên giáo cần thường xuyên đồng hành với chính quyền thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền

27-04-2022

Công tác tuyên giáo cần thường xuyên đồng hành với chính quyền thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền - đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Huyện ủy Phú Bình về công tác tuyên giáo trên địa bàn huyện.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên

27-04-2022

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bình Thuận các nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Nguyễn Ngọc Hai, Lương Văn Hải, Hồ Lâm, Võ Tấn Thái, Lê Văn Dẽ, Diệp Dũng; Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Lê Tiến Phương.