Truy cập nội dung luôn

Kỷ niệm 92 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Nhân kỷ niệm 92 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2022), sáng nay (1/8), đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ đã đến tặng hoa, chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ  tặng hoa, chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên

Phát biểu chúc mừng ngành Tuyên giáo nói chung và tập thể lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên nhân ngày truyền thống, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hoàng Sơn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngành đối với kết quả, thành tích, sự phát triển chung của tỉnh. Ngành Tuyên giáo từ tỉnh tới cơ sở đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác trong thông tin tuyên truyền; khoa giáo, văn hóa, văn nghệ; lý luận chính trị và lịch sử Đảng; tham mưu tổng hợp và đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn. Tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai và sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên các lĩnh vực tuyên giáo đảm bảo đúng tiến độ, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời, tham mưu ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2025.

Cùng với đó, triển khai hiệu quả hoạt động của các ban chỉ đạo, ban biên soạn, hội đồng của tỉnh, như: Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên); Ban Chỉ đạo “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận” tỉnh Thái Nguyên; Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại của tỉnh… và các nội dung phối hợp tuyên truyền giữa Tỉnh ủy Thái Nguyên với các địa phương, đơn vị ngoài tỉnh. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí, thông tin của tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, bám sát các sự kiện, hoạt động liên quan để kịp thời chuyển tải đến bạn đọc và Nhân dân trên địa bàn những thông tin chính thống, chính xác và toàn diện nhất. Công tác đảm bảo an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng, công tác nắm bắt, phản ánh tâm trạng, tư tưởng Nhân dân, dư luận trước, trong và sau các sự kiện đều được quan tâm, chú trọng.

Khẳng định công tác thông tin, tuyên truyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Sơn đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của ngành tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trên lĩnh vực tư tưởng. Trong đó, tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.

Cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh, thay mặt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định quyết tâm của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững niềm tin, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ công tác, xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng; là lực lượng tin cậy của Đảng, chiến đấu không mệt mỏi cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cơ quan Tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục bám sát thực tế cuộc sống, đổi mới sâu sắc, toàn diện phương thức, nội dung hoạt động, tiếp tục nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục và chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên giáo, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tình hình mới.

Lãnh đạo Trung tâm Thông tin - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên tặng hoa, chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên

Sáng cùng ngày, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã đến chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên nhân ngày Truyền thống của ngành.

Thành Chung
thainguyen.gov.vn