Truy cập nội dung luôn

Phiên họp thứ 5 UBND tỉnh: Thảo luận Kế hoạch triển khai phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Chiều nay (19/1), đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ 5 UBND tỉnh để thảo luận Kế hoạch triển khai phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022 và dự kiến Chương trình các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh năm 2022.

Toàn cảnh Phiên họp thứ 5

Phiên họp được triển khai theo hình thức trực tuyến đến các huyện, thành phố, thị xã. Dự Phiên họp có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Bước sang năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với quyết tâm cao nhất, tỉnh Thái Nguyên quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9%, GRDP bình quân đầu người đạt 105 triệu đồng. Để đạt được mục tiêu trên, cần phải có sự tập trung, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, sự nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh. Trọng tâm là triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; các chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh bám sát chủ đề của Chính phủ năm 2022 là “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”, tập trung khai thác hiệu quả các nguồn lực, siết chặt kỷ cương hành chính, tăng chi đầu tư phát triển, đề cao trách nhiệm cá nhân; tăng cường quốc phòng - an ninh, triển khai các chính sách phúc lợi, an sinh xã hội; quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh thực hiện Chương trình Chuyển đổi số, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra để tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát triển bền vững.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu dự Phiên họp tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần, trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực, cụ thể, sát với thực tế của ngành, địa phương, đơn vị; trong đó tập trung đánh giá những mặt được, chưa được; phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Phiên họp được triển khai theo hình thức trực tuyến đến các huyện, thành phố, thị xã

Tại Phiên họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày dự thảo Kế hoạch phân công, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách năm 2022 với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp như: Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế; xây dựng hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số; phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo…

Dự thảo Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và những năm tiếp theo với các mục tiêu như: Phấn đấu vị trí xếp hạng PCI của tỉnh trong nhóm 10 địa phương tốt nhất của cả nước; thực hiện việc công khai các quy hoạch, cơ chế chính sách của tỉnh, ngành, địa phương trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; trang thông tin của các sở, ban, ngành, địa phương, thực hiện đầy đủ, đúng quy định về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách nhà nước; 100 % thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh được công bố công khai; phấn đấu năm 2022 có trên 800 doanh nghiệp được thành lập mới; tiếp tục duy trì và rút ngắn thời gian đăng ký doanh nghiệp; thời gian thẩm tra, thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư…

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Minh Quang trình bày Báo cáo nhiệm vụ, giải pháp điều hành thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022 tại Phiên họp

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo nhiệm vụ, giải pháp điều hành thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022. Theo đó, căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 đã được Chính phủ thông qua, dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đảm bảo tăng 10% so với thực hiện năm 2021. Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 18.000 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (trừ thu tiền sử dụng đất, thu từ xổ số kiến thiết) là 13.327 tỷ đồng.

Cũng tại Phiên họp, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình bày dự thảo Đề án “Ngân hàng dữ liệu tên đường, tên phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” với 537 tên, chia thành 05 mục, gồm: Tên địa danh của đất nước và của tỉnh; mục từ có ý nghĩa tiêu biểu về chính trị, văn hóa, xã hội; tên di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh; tên phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử, chiến thắng chống giặc ngoại xâm có giá trị tiêu biểu của đất nước và địa phương và tên danh nhân.

Thảo luận tại Phiên họp, các đại biểu nhất trí cao với những nội dung sở, ngành đã trình bày, đồng thời đề xuất thêm một số giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của ngành và các địa phương như: Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; đưa các ứng dụng công nghệ số vào quản lý và vận hành, góp phần xây dựng 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; quan tâm hỗ trợ các địa phương nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông nhằm kết nối giao thông giữa các địa phương và các khu, cụm công nghiệp, các đầu mối giao thông quan trọng trong khu vực, qua đó góp phần thu hút các nhà đầu tư đến Thái Nguyên; phát triển các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng an toàn sinh học; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi tập trung, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp… Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác giảm nghèo; giải quyết việc làm; các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Phiên họp

Kết luận Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội với tinh thần “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”, từ đó vận dụng linh hoạt, sáng tạo với tình hình, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Trong lĩnh vực an sinh xã hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền các cấp phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai tốt Chương trình “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022”, đảm bảo mọi người dân của tỉnh Thái Nguyên đều có Tết. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh 04 nhiệm vụ quan trọng mà ngành Công an, Quân sự và các địa phương cần tập trung thực hiện trong dịp tết Nguyên đán là: Đảm bảo công tác an toàn giao thông, an toàn cháy nổ, an ninh trật tự và an toàn về phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó. Đối với các nội dung văn bản trình bày tại Phiên họp, đồng chí yêu cầu các sở tiếp thu ý kiến của đại biểu để chỉnh sửa, hoàn thiện và trình UBND tỉnh ra quyết định.

Cũng tại Phiên họp, thay mặt đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời tri ân tới sự nỗ lực, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, sự tham mưu tích cực của các sở, ban, ngành và các địa phương để tỉnh Thái Nguyên có những thành tích vượt bậc trong năm 2021. Đồng thời tin tưởng rằng, năm 2022, dưới sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, tỉnh Thái Nguyên sẽ thu được những kết quả tốt đẹp hơn, quyết tâm cùng chung sức, đồng lòng để Thái Nguyên ngày càng phát triển. Thay mặt Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng cho UBND tỉnh chiếc bánh hình tròn với mong muốn năm 2022 mọi việc đều tròn trịa, đạt kết quả toàn diện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm./.

Xuân Huy - Thanh Hiếu
thainguyen.gov.vn