Truy cập nội dung luôn

Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 25/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2367/UBND-KGVX về chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chi tiết xem tại File đính kèm