Truy cập nội dung luôn

Thi đua nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng

Đó là nội dung trọng tâm của Kế hoạch thi đua chuyên đề do đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các đề án về công tác xây dựng Đảng vừa ký ban hành.

Công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, giải quyết đơn, thư phản ánh, tố cáo nhằm phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng là một trong những nội dung của Kế hoạch thi đua

Theo đó nội dung thi đua tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Kết quả phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng thông qua các hoạt động: Tự kiểm tra; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, giải quyết đơn, thư phản ánh, tố cáo; việc rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; thu hồi tiền và tài sản tham nhũng; thu hồi tiền sai phạm…

Đối tượng tham gia là tập thể, cá nhân thuộc các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Kế hoạch thi đua được thực hiện trong 4 năm, từ năm 2022 đến hết năm 2025 và được chia làm 2 đợt. Đợt 1, triển khai thực hiện kế hoạch, sơ kết, đánh giá kết quả và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trong 2 năm (năm 2022 - 2023).  Đợt 2, tỉnh sẽ tổng kết, đánh giá kết quả và đề nghị xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trong 4 năm (năm 2022 - 2025).

Tổ chức tốt Kế hoạch thi đua này chính là giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, giai đoạn 2021 - 2025”. Qua đó phát hiện, xử lý triệt để các hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.


baothainguyen.vn