Truy cập nội dung luôn

Nghị quyết theo các kỳ họp HĐND tỉnh

 1. Nghị quyết số 185/NQ-HĐND: Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2021; mục tiêu phát triển kinh tế năm 2022
 2. Nghị quyết số 186/NQ-HĐND: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Thái Nguyên.
 3. Nghị quyết số 187/NQ-HĐND: Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 -2025 tỉnh Thái Nguyên.
 4.  Nghị quyết số 188/NQ-HĐND: Nghị quyết thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 5. Nghị quyết số 189/NQ-HĐND: Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019 - 2021.
 6. Nghị quyết số 190/NQ-HĐND: Nghị quyết thông qua kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2 và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 12/08/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
 7. Nghị quyết số 191/NQ-HĐND: Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nhà Trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình của Đài phát thanh - truyền hình tỉnh.
 8. Nghị quyết số 192/NQ-HĐND: Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường nối tuyến đường ĐT.261 - ĐT.266.
 9. Nghị quyết số 193/NQ-HĐND: Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.
 10. Nghị quyết số 194/NQ-HĐND: Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường Quốc lộ 37 và đường tỉnh ĐT.269B tỉnh Thái Nguyên.
 11. Nghị quyết số 195/NQ-HĐND: Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng quần thể Khu văn hóa - Thể thao - Công điện công viên cây xanh thị xã Phổ Yên.
 12. Nghị quyết số 196/NQ-HĐND: Nghị quyết thông qua Đề án xâ dựng Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.
 13. Nghị quyết số 197/NQ-HĐND: Nghị quyết thông qua Đề án bảo đảm cơ sở vật chất, trnag thiết bị cho lực lượng công an xã, thị trấn giai đoạn 2021 - 2030.
 14. Nghị quyết số 198/NQ-HĐND: Nghị quyết Nghị phân bổ dự toán ngân sách năm 2022 tỉnh Thái Nguyên.
 15. Nghị quyết số 199NQ-HĐND: Nghị quyết Nghị thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Nguyên.
Hoàng Minh
thainguyen.gov.vn