Truy cập nội dung luôn

Quyết định bổ sung thành viên Tổ công tác giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 14/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 1133/QĐ-UBND bổ sung thành viên Tổ công tác giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 14/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 1133/QĐ-UBND bổ sung thành viên Tổ công tác giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chi tiết Quyết định xem tại đây 

Phòng TN-CM
thainguyen.gov.vn