Truy cập nội dung luôn

Đẩy mạnh phát triển văn học nghệ thuật trước yêu cầu mới

Ngày 2-8, tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (VHNT) Trung ương tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn “Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với VHNT trước yêu cầu mới”.

PGS.TS, Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ phát biểu khai mạc Hội nghị

Dự Hội nghị có PGS.TS, Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; các thành viên Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương; đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS, Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: Chương trình tập huấn nhằm giúp cán bộ lãnh đạo các ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy, đội ngũ quản lý Nhà nước về văn hóa - văn nghệ, lãnh đạo các hội VHNT Trung ương và địa phương cũng như cán bộ nghiên cứu lý luận, phê bình và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, các nhà xuất bản... củng cố, nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, VHNT của Đảng và Nhà nước trước yêu cầu mới. Từ đó, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong lĩnh vực này. Đồng chí đề nghị trong quá trình tập huấn, học viên nghiêm túc tiếp thu đầy đủ nội dung các chuyên đề để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, đưa VHNT trở thành sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần cho sự phát triển của mỗi địa phương và cả nước.

Các đại biểu dự Hội nghị

Theo kế hoạch, trong bốn ngày (từ 2 đến 5-8), 275 học viên đại diện cho 29 đơn vị, tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và một số tỉnh khu vực phía Nam sẽ được truyền đạt 7 chuyên đề: “Một số vấn đề về xây dựng hệ giá trị VHNT Việt Nam hiện nay”; “Tiếp thu, vận dụng các lý thuyết văn nghệ nước ngoài vào điều kiện thực tế Việt Nam hiện nay”; “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội VHNT- hỗ trợ thực thi quyền tác giả trong sáng tạo VHNT”; “Tình hình văn xuôi hiện nay”; “Từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021, những vấn đề đặt ra cho hôm nay và nhiều năm tới”; “Âm nhạc Việt Nam trên không gian mạng” và “Nâng cao giá trị tư tưởng, nghệ thuật, bảo đảm tự do trong sáng tạo VHNT”.

Trong thời gian tập huấn, các học viên sẽ đi thực tế một số di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.


baothainguyen.vn