Truy cập nội dung luôn

Tập huấn nghiệp vụ văn hóa cơ sở năm 2022

Ngày 27/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hoạt động chuyên đề hưởng ứng kỷ niệm 21 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2022) với chủ đề “Xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình trong bối cảnh thời kỳ 4.0” và Tập huấn nghiệp vụ văn hóa cơ sở năm 2022 cho gần 400 đại biểu của Phòng Văn hóa Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố; công chức, viên chức chuyên môn và trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn.

Các học viên tham gia hoạt động chuyên đề hưởng ứng kỷ niệm 21 năm ngày Gia đình Việt Nam

Theo đó, trong 3 ngày (từ 27 đến 29/6),các học viên sẽ được các chuyên gia trong lĩnh vực công tác gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch truyền đạt, chia sẻ các nội dung về: Vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình đối với sự phát triển của xã hội; phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức, hành động của toàn xã hội đối với công tác gia đình; vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng… Bên cạnh đó, các học viên được tập huấn nghiệp vụ văn hóa cơ sở với 6 chuyên đề như: Kỹ năng quản lý và tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động; kỹ năng vận hành nhà văn hóa số; phương pháp tư liệu hóa; xây dựng cơ sở dữ liệu hoạt động văn hóa cơ sở hoạt động hướng tới chuyển đổi số trong tổ chức; hoạt động nhà văn hóa; tọa đàm trao đổi kinh nghiệm.

Thông qua hoạt động chuyên đề và tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức cho hệ thống cán bộ cơ sở về công tác quản lý và tổ chức các hoạt động tại thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trong giai đoạn hiện nay, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho Nhân dân và phục vụ nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trần Huyền
thainguyen.gov.vn