Truy cập nội dung luôn

Khánh thành hệ thống ô-xy y tế phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân COVID-19

Thanh Hiếu
thainguyen.gov.vn