Truy cập nội dung luôn

Khánh thành Nhà máy cơ khí sản xuất lắp ráp ô tô Vân Đạo giai đoạn I

Trần Huyền - Mạnh Thắng
thainguyen.gov.vn