Truy cập nội dung luôn

Khởi công xây dựng tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc

Thu Hà - Thành Chung
thainguyen.gov.vn