Truy cập nội dung luôn

Rà soát, đánh giá công tác Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thu Hà - Mạnh Thắng
thainguyen.gov.vn