Truy cập nội dung luôn

Tăng cường giám sát bảo đảm chất lượng các dư án công trình giao thông trên địa bàn tỉnh

18-12-2018

Tăng cường giám sát bảo đảm chất lượng các dư án công trình giao thông trên địa bàn tỉnh

Bế mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIII

10-12-2018

Bế mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIII

Ngày làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIII: Giải trình các vấn đề đại biểu HĐND và cử tri quan tâm

10-12-2018

Ngày làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIII: Giải trình các vấn đề đại biểu HĐND và cử tri quan tâm

Tọa đàm trực tuyến: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh thông qua giám sát, khảo sát.

06-12-2018

Tọa đàm trực tuyến: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh thông qua giám sát, khảo sát.

Tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trong các nhà trường và các nhà máy.

29-11-2018

Tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trong các nhà trường và các nhà máy.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ trong thực hiện công tác cải cách hành chính

16-11-2018

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ trong thực hiện công tác cải cách hành chính

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII

14-11-2018

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII

Lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII

14-11-2018

Lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII